TẠP BÚT TRỊNH Y THƯ
Hợp Lưu xuất bản / Giá US$10.00
Tìm mua tại các tiệm sách
hoặc truy cập vào trang mạng
http://trinhythu.wordpress.com


Trân Trọng Giới Thiệu
mat-thuyen-hopluu
MẮT THUYỀN
Tập truyện & Ký
Nguyễn Xuân Tường Vy
Hợp Lưu xuất bản
Tìm mua tại các tiệm sách
hoặc liên lạc tòa soạn Hợp Lưu:
điện thoại: 714-381-8780
email: tapchihopluu@aol.com
Giá bìa: 12 Mỹ kim


Họa sĩ TRỊNH CUNG

Nhận thực hiện

Trình bày bìa sách các loại

&

Ký họa Chân Dung

Cho các thân hữu có nhu cầu

Giá trình bày một bìa sách: $200 USD

cho môt ký họa chân dung: $500 USD

Xin liên lạc số điện thoại

714-553-2557