Liên lạc tòa soạn:
(714)381-8780 / Email: tapchihopluu@AOL.COM
Thể Lệ gửi bài: Bài gửi cho Tạp Chí Hợp Lưu xin gửi bài theo dạng MS Word (attachment) . Bài gửi qua bưu điện sẽ đem đến chậm trễ trong việc nhận, đọc và đánh máy lại. Xin các văn hữu thông cảm.Bài không đăng, Hợp Lưu không trả lại bản thảo. Nếu là thơ, sau 2 tuần không thấy xuất hiện, kể từ ngày gửi, văn hữu có thể tùy nghi gửi cho báo khác. Nếu là truyện, biên khảo, phê bình…bài chọn đăng, toà soạn sẽ email hoặc điện thoại thông báo với tác giả.
Tạp chí Hợp Lưu và tác giả giữ bản quyền 2002-2024
Copyrighted by authors and Hop Luu magazine 2002-2024